Domov  |   SploŇ°ni pogoji
SploŇ°ni pogoji

Spletno stran waf.si upravlja druŇĺba PRefekt d.o.o., ki je med drugim registrirana tudi za: 

47.910 - trgovina na drobno po pošti ali internetu
63.120 - obratovanje spletnih portalov
46.180 - specializirano posredništvo  
 
DruŇĺba je vpisana v register pri OkroŇĺnem sodišńću v Mariboru pod številko Srg2010/48811. DruŇĺba je zavezanec za plańćilo DDV z id številko SI31215157.

Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR).

Cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, nańćin dostave, soudeleŇĺbe pri poštnini ...) veljajo na dan oddaje povpraševanja. Po prejetem povpraševanju vam bomo na vpisan e-poštni naslov poslali predrańćun oz. nezavezujońćo ponudbo. Za veljavnost jo boste morali potrditi po e-pošti. 
 
Velja originalni rańćun, ki ga prejmete ob plańćilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji povpraševanja. Po vaši potrditvi ponudbe oz. akceptiranju predrańćuna se smatra, da je dogovor sklenjen. Dogovor se sklepa v slovenskem jeziku. Sklenjen dogovor oz. pogodba je shranjena v Informacijsko-oskrbovalnem središńću PRefekt d.o.o.

Kot kupec imate pravico odstopa od dogovora - pogodbe v 14. dneh od prejema blaga. O tem nas obvestite na naslov info@vin.si. Pred odstopom poskusite uskladiti situacijo oz. se posvetujte po telefonu 03 17 66000. Tej pravici se ne morete odpovedati vnaprej. Sporońćilo je pravońćasno, ńće je pošiljka oddana v roku. Prejeto blago nam morate vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni kolińćini v 30. dneh potem, ko ste nas obvestili o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporońćilo o odstopu od pogodbe. Izdelke nam morate vrniti na naslov Prefekt d.o.o., Mlinska ulica 1, Maribor, v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko vam je bilo izrońćeno. 
 
Ob vrańćilu neŇĺeljenih izdelkov iz narońćila vam povrnemo celotno kupnino za vrnjen izdelek in celotne stroške dostave. Denar vrnemo na vaš transakcijski rańćun v najkrajšem moŇĺnem roku, po prejetju vrnjenih nepoškodovanih izdelkov na naš naslov. V primeru, da ne razpolagate s transakcijskim rańćunom, vam denar vrnemo s poštno nakaznico.

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. S potrdilom nakupa dovoljujete, da podjetje PRefekt d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in z namenom obvešńćanja vzpostavi, vodi, vzdrŇĺuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki neomejeno ńćasovno obdobje. PRefekt d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Vašo davńćno številko in kraj davńćnega urada potrebujemo le ob darilih, v skladu z Zakonom o dohodnini, ki zahteva prijavo vrednosti daril, ńće so le te vkljuńćene v ponudbo (ńće vaših davńćnih podatkov nimamo, vam darila ne bomo mogli poslati).

Kot kupec lahko kadarkoli po elektronski pošti zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali zańćasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trŇĺenja.

PridrŇĺujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe narońćila v primerih, ńće narońćenih izdelkov zmanjka, ńće ugotovimo poveńćano plańćilno rizińćnost kupca, ńće narońćilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali ńće je prišlo do ońćitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani obvestili po e-pošti oz. po telefonu.

S klikom na gumb "Potrdi povpraševanje" v zadnjem koraku povpraševanja bomo zajeli vaše povpraševanje in vas o tem tudi lahko obvestili po e-pošti na e-naslov, ńće ste ga navedli ob oddaji povpraševanja. V primeru strokovnih vprašanj se obrnite na sommelier@vin.si v primeru potrebe po pomońći pa na podpora@vin.si.

S klikom na gumb "Potrdi povpraševanje" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plańćilnih pogojev, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjeni.

 

03 17 66 000  |  info@vin.si
PRefekt  |  SploŇ°ni pogoji   |  Varnost  |  Kontakt  |  PiŇ°kotki © 2013 vin.si  |  Vse pravice pridržane